Tīmekļa vietnes datu aizsardzības paziņojums


Šajā tīmekļa vietnes datu aizsardzības paziņojumā ir aprakstīts, kā SIKA Baltic SIA ("SIKA” vai "mēs", vai "mūsu") kā juridiska persona, kas ir atbildīga par jūsu personas datu (datu pārziņa) izmantošanu, apstrādā lietotāju personas datus un citu informāciju ("jūs" vai "jūsu"), jo īpaši Vispārīgās datu aizsardzības regulas (General Data Protection Regulation or "GDPR") izpratnē, lietojot tīmekļa vietni www.lva.sika.com ("tīmekļa vietne").


1. Personas datu kategorijas, apstrādes nolūki, juridiskais pamats un avots

a. Jūsu sniegtie personas dati:

Ja jūs izveidojat lietotāja kontu mūsu tīmekļa vietnē, jums tiks lūgts sniegt šādus personas datus par jums: Vārds, pasta adrese, e-pasta adrese, izveidotā parole. SIKA apstrādā šādus personas datus, lai sniegtu jums mūsu pakalpojumus. Šādu personas datu sniegšana ir brīvprātīga. Tomēr, nesniedzot šādus personas datus, jūs nevarēsiet izveidot lietotāja kontu. Šādu personas datu apstrādes juridiskais pamats ir ar jums noslēgtais līgums par tīmekļa vietnes izmantošanu atbilstoši GDPR (6.(1) p. lit. B GDPR).
Ja jūs reģistrējaties informatīvā izdevuma saņemšanai un piekrītat jaunumu saņemšanai, tad jums tiks lūgts norādīt savu e-pasta adresi šī nolūka izpildei. Jūsu e-pasta adreses sniegšana ir brīvprātīga. Tomēr, nenorādot savu e-pasta adresi, jūs nesaņemsiet jaunumus uz ko vēlaties pieteikties. Jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats ir jūsu piekrišana atbilstoši GDPR (6. (1.) p. A GDPR).
 

b. Cita pasīvi ievākta informācija:

Papildus personas datiem, ko jūs sniedzat, tīmekļa vietne var automātiski ievākt, apstrādāt un uzglabāt noteiktu informāciju ar pseidonīmu no jūsu datora vai citas elektroniskās ierīces:

  • Informāciju par ierīci un apskatītajiem datiem – kas var ietvert:

    - informāciju, kas attiecas uz izmantoto ierīci, lai piekļūtu tīmekļa vietnei (tostarp, bet ne tikai, modeli, operētājsistēmu, IP adresi, valodu, pārvadātājs un līdzīga informācija);

    - informācija par lietotajām iekārtās funkcijām vai paziņojumu izmantošanu ierīcē, lai jūs atpazītu un analizētu lietošanas tendences. Šīs datu apstrādes juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses (GDPR 6. Panta (1. Punkts) f apakšpunkts), jo īpaši vietnes darbības uzraudzībai un uzturēšanai;

  • Tīmekļa vietnes analītika – piemēram, cik bieži lietotājs izmanto tīmekļa vietni, apkopotie lietošanas dati, veiktspējas dati. Mēs izmantojam tīmekļa vietnes analīzi, lai labāk izprastu mūsu tīmekļa vietnes funkcionalitāti un tā izmantošanas paradumus. Šīs datu apstrādes juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses (GDPR 6. Panta (1. Punkts) f apakšpunkts), jo īpaši tendenču, lietojuma un darbību analīze saistībā ar mūsu tīmekļa vietni.

    Mēs arī izmantojam sīkdatnes tīmekļa vietnē. Lai iegūtu papildinformāciju par sīkfailiem, lūdzu, izlasiet mūsu paziņojumu par sīkfailiem, kas pieejams sīkfailu preferenču centrā (Cookie Preference Center) mūsu tīmekļa vietnes lapas apakšā, lai pievienotu saiti uz preferenču centru.

     

2. Personas datu pārdošana

Sika nepārdod nekādus personas datus.


3. Saņēmēji

a. Nodošana pakalpojumu sniedzējiem

SIKA var iesaistīt ārējos pakalpojumu sniedzējus, kas darbojas kā SIKA datu apstrādātājs, lai sniegtu noteiktus pakalpojumus SIKA, piemēram, tīmekļa vietņu pakalpojumu sniedzējiem, mārketinga pakalpojumu sniedzējiem vai IT atbalsta pakalpojumu sniedzējiem. Sniedzot šādus pakalpojumus, ārējiem pakalpojumu sniedzējiem var būt piekļuve jūsu personas datiem un/vai tie var tos apstrādāt.

Šiem ārējiem pakalpojumu sniedzējiem būs līgumsaistības īstenot atbilstošus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus, lai aizsargātu personas datus un apstrādātu personas datus tikai saskaņā ar norādījumiem un saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem.


b. Citi saņēmēji

Daži no mūsu kolēģiem, kas administrē tīmekļa vietni un sniedz IT pakalpojumus, var būt mūsu grupas uzņēmumu darbinieki. Administrējot tīmekļa vietni, mūsu kolēģiem var būt piekļuve jūsu personas datiem un/vai tie var tikt apstrādāti. Jūsu personas datu nosūtīšana ir balstīta uz mūsu leģitīmajām interesēm. Mūsu leģitīmās intereses ir personas datu nosūtīšana uzņēmumu grupas ietvaros iekšējiem administratīviem un atbalsta mērķiem. Piekļuve ir pieejama tikai kolēģiem, kuriem tas ir nepieciešams tiešo darba uzdevumu izpildei.

SIKA var arī nodot jūsu personas datus tiesībaizsardzības iestādēm, valsts iestādēm, juridiskajiem konsultantiem un ārējiem konsultantiem saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem. Šādas apstrādes juridiskais pamats ir tiesiskā pienākuma ievērošana vai ir leģitīmas intereses, piemēram, tiesisko prasību īstenošana vai aizstāvība.

Atjauninātais datu apstrādātāju un trešo personu saraksts, ar kurām mēs kopīgojam datus, ir pieejams pēc pieprasījuma uzņēmumam, izmantojot tālāk norādīto kontaktinformāciju.
 

4. Personas datu starptautiskā pārsūtīšana

Personas datus, ko mēs par jums vācam vai saņemam, var nodot un apstrādāt saņēmēji, kas atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) valstīm tikai tādos gadījumos, ja šī valsts nodrošina pietiekamu datu aizsardzības līmeni. Piekļuve ir pieejama tikai saņēmējiem, kuriem tas ir jāzina. Gadījumos, ja jūsu personas dati tiek pārsūtīti uz valstīm, kas nenodrošina pietiekamu datu aizsardzības līmeni no ES tiesību aktu viedokļa, mēs nekavējoties pārtrauksim datu pārsūtīšanu un nodrošināsim to izmantošanu tikai tajās valstīs, kas atbilst jeb īsteno prasības no Eiropas Komisijas. Jūs varat pieprasīt šādu atbilstošu drošības pasākumu kopiju, sazinoties ar mums, kā norādīts šī dokumenta sadaļā nr.5 (skat. Zemāk).

Saites uz sociālo tīklu profiliem

Mūsu tīmekļa vietnē mēs varam atsaukties uz sociālo tīklu sociālo tīklu profiliem. Kad jūs aktīvi klikšķināt uz saites uz šādu profilu, jūsu pārlūkprogramma izveido tiešu savienojumu ar attiecīgā sociālo tīklu serveriem, kur pakalpojumu sniedzējs iegūst zināšanas par jūsu apmeklējumu. Ja esat vienlaicīgi pieteicies attiecīgajā sociālajā tīklā, pakalpojumu sniedzējs var piešķirt apmeklējumu savam lietotāja kontam. Šajā kontekstā personas dati var tikt apstrādāti ASV. Lai iegūtu plašāku informāciju par personas datu apstrādi, lūdzu, skatiet attiecīgā sociālo mediju tīkla Privātuma politiku. Mūsu tīmekļa vietnes sasaistes ar sociālo tīklu profiliem mērķis ir palielināt mūsu tīmekļa vietnes atpazīstamību. Noklikšķinot uz sociālo mediju saites, jūs brīvprātīgi pieņemat lēmumu saskaņā ar GDPR 6. Panta (1) punkta (a) apakšpunktu. Juridiskais pamats jebkādai datu pārsūtīšanai uz ASV ir arī jūsu brīvprātīgi sniegta piekrišana saskaņā ar 49. Pantu. (1)(a) GDPR.
 

5. Kādas ir jūsu tiesības un kā jūs varat aizstāvēt savas tiesības?

Ja esat paziņojis par savu piekrišanu jebkādām personas datu apstrādes darbībām, jūs varat atsaukt šo piekrišanu jebkurā laikā. Šāda atsaukšana neietekmēs apstrādes likumību pirms piekrišanas atsaukšanas.

Saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem jums var būt tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, labot savus personas datus, dzēst savus personas datus, ierobežot savu personas datu apstrādi, datu pārnesamību un tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka minētās tiesības var tikt ierobežotas saskaņā ar piemērojamiem valsts datu aizsardzības tiesību aktiem. Plašāku informāciju par šīm tiesībām skatiet pielikumā “Jūsu tiesības”.

Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību kompetentajai datu aizsardzības uzraudzības iestādei. Lai izmantotu savas tiesības, lūdzu, sazinieties ar mums, kā norādīts šī dokumenta sadaļā nr.7 vai izmantojiet īpašu tīmekļa veidlapu “izmantot savas Privātuma tiesības” , kas pieejama uzņēmuma tīmekļa vietnē.
 

6. Cik ilgi mēs glabājam jūsu personas datus?

Jūsu personas dati tiks saglabāti tik ilgi, cik nepieciešams, lai sniegtu jums pieprasītos pakalpojumus. Kad SIKA vairs nav jāizmanto jūsu personas dati, lai izpildītu līgumsaistības vai tiesību aktos noteiktās saistības, vai dati vairs nav nepieciešami mūsu leģitīmajām interesēm, un nav piemērojams neviens cits datu apstrādes juridiskais pamats, mēs to dzēsīsim no savām sistēmām un ierakstiem un/vai veiksim pasākumus, lai to pienācīgi anonimizētu, lai jūs vairs nevarētu identificēt, ja vien mums nav jāglabā jūsu informācija, tostarp personas dati, lai izpildītu juridiskās vai normatīvās saistības, kas attiecas uz SIKA, piemēram, likumā noteiktie glabāšanas periodi.
 

7. Sazinieties ar mums

Ja jums ir bažas vai jautājumi saistībā ar šo tīmekļa vietnes datu aizsardzības paziņojumu, lūdzu, sazinieties ar mums izmantojot sekojošo e-pasta adresi:
[email protected]

 

1.pielikums: Jūsu tiesības

(a) Piekļuves tiesības: Jums var būt tiesības saņemt no mums apstiprinājumu par to, vai jūsu personas dati tiek vai netiek apstrādāti, un, ja tas tā ir, pieprasīt piekļuvi personas datiem. Piekļuves informācija cita starpā ietver informācijas sniegšanu par apstrādes nolūkiem, attiecīgo personas datu kategorijām un saņēmējiem vai saņēmēju kategorijām, kuriem personas dati ir vai tiks izpausti. Tomēr šīs nav absolūtas tiesības, un citu personu intereses var ierobežot jūsu piekļuves tiesības.
Jums var būt tiesības saņemt apstrādāto personas datu kopiju.
Jūsu pieprasījumi parasti ir bez maksas. Mēs varam iekasēt saprātīgu maksu, pamatojoties uz administratīvajām izmaksām, ja jūsu pieprasījums ir acīmredzami nepamatots vai pārmērīgs, jo īpaši tā atkārtotās būtības dēļ.

(b) Tiesības labot datus: Jums var būt tiesības pieprasīt, lai mēs labotu neprecīzus personas datus, kas attiecas uz jums. Atkarībā no apstrādes nolūkiem Jums var būt tiesības pieprasīt nepilnīgu personas datu papildināšanu, tostarp sniedzot papildu paziņojumu.

(c) Tiesības uz dzēšanu ("tiesības tikt aizmirstam"): Noteiktos apstākļos Jums var būt tiesības pieprasīt no mums jūsu personas datu dzēšanu, un mums var būt pienākums šādus personas datus dzēst.

(d) Tiesības ierobežot apstrādi: Noteiktos apstākļos Jums var būt tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Šajā gadījumā attiecīgie dati tiks atzīmēti un mēs tos varam apstrādāt tikai noteiktiem mērķiem.

(e) Tiesības uz datu pārnesamību: Noteiktos apstākļos Jums var būt tiesības saņemt ar Jums saistītos personas datus, kurus Jūs mums esat sniedzis, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, un Jums var būt tiesības šos datus nosūtīt citai personai bez mūsu ziņas.
______________________________________
(f) Tiesības iebilst: Noteiktos apstākļos Jums var būt tiesības iebilst, pamatojoties uz Jūsu konkrēto situāciju, pret to, ka mēs apstrādājam Jūsu personas datus, un mums var būt pienākums vairs neapstrādāt Jūsu personas datus.
Turklāt, ja jūsu personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos, jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret jūsu personas datu apstrādi šādam mārketingam, tostarp profilēšanu, ciktāl tā ir saistīta ar šādu tiešo mārketingu. Šādā gadījumā mēs vairs neapstrādā jūsu personas datus šādiem nolūkiem.
______________________________________