„Sika” specializācija ir uzticami un ekonomiski hidroizolācijas risinājumi un ēku aizsardzība pret mitrumu, pat ļoti stingru prasības gadījumā. Detalizēti izstrādātie „Sika” sistēmu risinājumi ļauj izveidot optimālu visaptverošu hidroizolāciju ēku pazemes daļām, tuneļiem un citām būvēm, kā arī hidrotehniskajām būvēm, dzeramā ūdens un notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm.