Sikagard®-675 W ElastoColor

Atklātu betona virsmu aizsargpārklājums

Sikagard®-675 W ElastoColor ir plastiski-elastīgs ūdens bāzes stirola akrilātu dispersijas bāzes vienkomponenta pārklājums, kas paredzēts atklāta betona virsmu aizsardzībai un izskata uzlabošanai.
Sikagard®-675 W ElastoColor var uzklāt pa virsu esošajam pārklājumam vai arī tieši uz betona virsmas.
Sikagard®-675 W ElastoColor izpilda standarta EN 1504-2 izvirzītās prasības aizsargpārklājumiem.

  • Piemīt ūdens tvaiku caurlaidība
  • Ļoti laba izturība pret laika apstākļu iedarbību un pret novecošanos
  • Ļoti laba pretestība pret virsmas krītošanos
  • Vienkārši uzklājams produkts
  • Laba segtspēja (necaurspīdīgs)
  • Produkts ir saudzīgs pret apkārtējo vidi (nesatur šķīdinātājus)
  • Aizkavē ūdens iekļūšanu konstrukcijā
  • Ar augstu CO2 (ogļskābās gāzes) caurlaidības pretestību