Sika® Injection-458

Mazviskozi epoksīdu sveķi ar pagarinātu iestrādes laiku stingajai konstruktīvajai injicēšanai

Sika® Injection-458 ir speciāli, šķīdinātājus nesaturoši, zemas viskozitātes un augstas izturības konstruktīvās injicēšanas epoksīdu injekcijas sveķi ar pagarinātu iestrādes laiku.

  • Zema viskozitāte
  • Lieliska pielipšanas spēja, ieskaitot malas un perimetru
  • Ļoti laba adhēzija gan sausām, gan mitrām virsmām gandrīz visām minerālajām pamatnēm (betons, mūris, dabīgais akmens utt.)
  • Ilgs / pagarināts izstrādes laiks pat pie augstām temperatūrām
  • Sacietē veidojot barjeru pret ūdens infiltrāciju un koroziju veicinošu vidi
  • Pateicoties zemajai viskozitātei var iespiesties plaisās, kas platumā lielākas par 0,2 mm
  • Sausos apstākļos neveido rukumu
  • Iestrādājams ar vienkāršu 1-komponenta produktu sūkni
  • Nesatur šķīdinātājus