Sika® FerroGard®-903 Plus

Koroziju palēninošais impregnēšanas līdzeklis (uzlabots sastāvs)

Sika® FerroGard®-903 Plus ir uz virsmas klājams kombinēts korozijas inhibitors, kas izstrādāts pielietošanai kā dzelzsbetona impregnējums.
Sika® FerroGard®-903 Plus ir veidots no organiskajiem savienojumiem. Sika® FerroGard®-903 Plus iespiežas betonā un uz tērauda stiegrojuma virsmas veido monomolekulāru aizsargkārtu.
Sika® FerroGard®-903 Plus gan aizkavē korozijas uzsākšanos, gan samazina korozijas ātrumu. Korozijas aizsardzība ar Sika® FerroGard®-903 Plus pagarina kalpošanas un uzturēšanas dzīves ciklus par līdz pat 15 gadiem, ja to izmanto kā pilnās Sika betona remonta un aizsardzības sistēmas sastāvdaļu.

 • Piemērots metodei nr. 11.3 (inhibitora uzklāšana betonam), kā definēts EN 1504-9 principam nr. 11 (anoda kontrole).
 • Neizmaina betona konstrukcijas izskatu.
 • Neizmaina betona ūdens tvaiku difūzijas īpašības. 
 
 • Ilgstoša aizsardzība un noturība. 
 • Var uzklāt remontējamai virsmai un tai blakus, lai novērstu sākotnējo anodu attīstību. 
 • Aizsargā tērauda stiegrojuma katoda (princips nr. 9) un anoda (princips nr. 11) zonas. 
 • Iespējams izmantot gadījumos, kad citas remonta / aizsardzības metodes nav pielietojamas. 
 • Ekonomiski izdevīgi palielina dzelzsbetona konstrukciju kalpošanas mūžu. 
 • Ērta, ekonomiska ieklāšana, atjaunojams. 
 • Atbilst ES Regulai nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu.
 • Var tikt izmantots kā daļa no vienkāršas, bet efektīvas betona remonta un aizsardzības sistēmas.  
 • Iespiešanās dziļumu var pārbaudīt uz vietas būvobjektā, izmantojot Sika “Kvalitatīvās analīzes testu” – vērsieties Jūsu vietējā Sika Tehniskajā nodaļā detalizētākas informācijas saņemšanai.