Tilti

Kopš seniem laikiem līdz pat mūsdienām tilti ir bijuši viens no svarīgākajiem infrastruktūras elementiem, veicinot civilizācijas izaugsmi, nodrošinot ātrāku un attīstītu liela mēroga satiksmi.

Sakarā ar pēdējos gados notiekošo attīstību tilti tiek pakļauti pieaugošai slodzei, ko izraisa aizvien intensīvāka satiksme, kā arī ārējo apstākļu nelabvēlīgā ietekme.

Lai izpildītu jaunās prasības, „Sika” piegādā plašu produktu klāstu izmantošanai gan esošu, tā arī jaunu tiltu konstrukciju remontam, virsmu aizsardzībai, hidroizolēšanai un pastiprināšanai.