„Sika” ievēro Responsible Care® programmu – ķīmijas rūpniecības globālu brīvprātīgu iniciatīvu, saskaņā ar ko uzņēmumi ar savas valsts apvienību starpniecību kopīgi strādā, lai pastāvīgi uzlabotu veselības, drošības un vides aspektus un informētu ieinteresētās puses par saviem izstrādājumiem un procesiem.

Pilnībā piedalāmies pasaules mēroga Responsible Care programmā, kuru ierosināja ķīmijas rūpniecība. „Sika” ir apņēmies ieviest un uzturēt Vides vadības sistēmu saskaņā ar „ISO 14001” standartu visā pasaulē. Līdz šim laikam 51 uzņēmums, kas pārstāv aptuveni 90% no Grupas pārdošanas apjoma, darbojas, ievērojot šo vides standartu. „Sika” vides uzlabošanas izaicinājumu uzskata par īstu tirgus iespēju. Mūsdienās ekoloģijas jautājumi ir virzītājspēks aptuveni 50% no Pētniecības un attīstības nodaļas projektiem.

Responsible Care ētikas principi palīdz mūsu rūpniecībai darboties droši, ar peļņu un pienācīgu atbildību rūpējoties par nākamajām paaudzēm, un UNEP to cildināja par nozīmīgu devumu ilgtspējīgā attīstībā Ilgtspējīgas attīstības pasaules samita laikā 2002. gadā.