Ar labi apmācītiem darbiniekiem un viņu potenciālu cieši saistīta ilgtspējīga izaugsme

Kooperatīvs vadības stils, kā arī mērķtiecīgas attīstības un nepārtrauktas izglītības programmas veicina patiesu darbinieku iesaistīšanos un atbilst uzņēmuma dinamiskajai attīstībai

Dažādības vadība

„Sika” atbalsta tādu klimatu darbavietā, kur darbinieki var attīstīties saskaņā ar viņu profesionālo kvalifikāciju un individuālajām spējām. Kooperatīvs vadības stils ar atbildības deleģēšanu līdz zemākajam iespējamam līmenim veicina visu darbinieku iesaistīšanos. Netiek pieļauta nekāda veida diskriminācija. Galvenā nozīme ir savstarpējai cieņai un paļāvībai uz vadību un kolēģiem. „Sika” dinamiskā attīstība prasa jaunas sadarbības formas un gatavību izmaiņām. Te būtiska ir ļoti atšķirīgu cilvēku integrācija un zināšanu un pieredzes attīstīšana un apmaiņa pasaules mērogā. Tiešajam vadītājam un cilvēkresursu vadītājam ir pieejami dažādi jauni forumi un komitejas, piemēram „Racionalizācijas forums” (Sounding Board), lai apmainītos ar tā dēvētajiem „Labās prakses piemēriem”.

Darbinieku uzcītība

„Sika” vēlas, lai darbiniekiem būtu gandarījums par darbu un uzņēmuma panākumiem. To apliecina sauklis: „Lepojies ar „Sika” un ļauj „Sika” lepoties ar Tevi!” Rīkojumu kārtība ir skaidri noteikta, un galvenais princips ir atbildības iespējami tālākas deleģēšanas princips. Šis vadības stils nodrošina, ka darbinieki piedalās procesos un lēmumu pieņemšanā. Reģionālie uzņēmumi veic darbinieku apmierinātības sīku analīzi vietējā līmenī. Pasaules līmenī kadru mainības līmenis ir darbinieku apmierinātības rādītājs. 2008. gadā tas bija 15,5% (2007. gadā: 13,4%).

Personību attīstība

„Sika” Darba izpildes panākumu un talantu vadība atbalsta sistemātisku darbinieku pēctecības plānošanu un palīdz uzņēmumam identificēt talantīgus cilvēkus tālākai izaugsmei un viņu mērķtiecīgai atbalstīšanai. Tā ir izveidotas dažādu talantu „datubāzes” dažādām vadības funkcijām. Talantu meklēšana pievēršas arī vadības līmeņiem, kas ir zem vecākā atbildīgā darbinieka. Darbiniekus pa kārtai pievieno talantu „datubāzēm” dažādās uzņēmējdarbības jomās, lai viņus īpaši sagatavotu jauniem pienākumiem. Svarīgas sastāvdaļas potenciālo vadītāju attīstībā: līdztekus mācībām, tālākizglītībai un jauniem, daudzveidīgiem uzdevumiem arī pieredze citās valstīs un kultūrās.