„Sika” uzņēmumā mēs jūtamies atbildīgi par to, lai būtu taisnīgs līdzsvars ar mūsu ieinteresētajām personām. Mēs pastāvīgi uzraugām savu rīcību, lai pildītu saistības. Mūsu mērķis ir uzlabot organizācijas, vides un iesaistīto cilvēku labklājību.

Romualda Burkarda piemiņai 2005. gadā tika izveidots Romualda Burkarda fonds. Romualds Burkards pārstāvēja „Sika” dibinātāju Vinkleru ģimenes trešo paaudzi.

Vadība un darbinieki ir apņēmušies padarīt ANO Globālo līgumu un tā principus par uzņēmuma stratēģijas, kultūras un ikdienas darbības daļu.

„Sika” ievēro Responsible Care® programmu – ķīmijas rūpniecības globālu brīvprātīgu iniciatīvu.

Mēs darbojamies, ievērojot normatīvos aktus, kā arī konkurences noteikumus. Uz labiem sasniegumiem orientēta godīga rīcība tirgū.

Kooperatīvs vadības stils/attīstības un izglītības programmas/darbinieku iesaistīšanās