Pievēršanās vides ilgtspējībai

Uzticība vides ilgtspējībai vienmēr bijusi svarīgs „Sika” standarts.

Atbildīgi izskatām visas prasības un pienākumus, kas noteikti attiecībā uz vielām, kādas izmantojam savos izstrādājumos. Tādēļ „Sika” grupa ievieš REACH – jauno ES ķīmisko vielu regulu visā savā organizācijā.

Grupas vadība ir izveidojusi uzņēmumā centralizētu REACH nodaļu, lai koordinētu visas uzņēmuma darbības saistībā ar šiem normatīvajiem aktiem. Šajā sadaļā var gūt ieskatu par „Sika” stāvokli un rīcību saistībā ar šo Paneiropas iniciatīvu.