Tā kā tika veikti turpmāki ieguldījumu dzesēšanas ūdens apjoma samazināšanā, ūdens patēriņš samazinājās par 10%, neraugoties uz vienādu saražoto izstrādājumu apjomu, no 1,94 miljoniem kubikmetru līdz 1,74 miljoniem kubikmetru. Aptuveni viena ceturtā daļa ūdens patēriņa ietilpst kā komponents šķidrajos izstrādājumos.