2009. gadā „Sika”, līdzīgi kā iepriekšējā gadā, ieguldīja aptuveni desmit miljonu Šveices franku drošībā un vides aizsardzībā. Tādējādi tika veikti kārtējie ūdens patēriņa, ugunsdrošības profilakses un atkritumu samazināšanas uzlabojumi. Reizē ar jaunu uzņēmumu iegādi Āzijā un Ziemeļeiropā pilna laika darbinieku skaits vides, drošības, veselības aizsardzības un ilgtspējīguma jomās pieauga no 77 līdz 93 darbiniekiem.