Pārskata periodā enerģijas patēriņš samazinājās no 1333 TJ līdz 1222 TJ. No tā „Sika” patērēja vairāk nekā pusi elektroenerģijas veidā. Dabas gāzes daļa veidoja aptuveni ceturto daļu. Pārējo veidoja šķidrais kurināmais un nelielu daudzumu centrālā apkure. Patērētās enerģijas daudzums uz tonnu pārdoto izstrādājumu samazinājās no 627 MJ/t līdz 606 MJ/t.