Organiskā oglekļa savienojumu daudzums, kas ar notekūdeņiem nonāk ūdens attīrīšanas stacijās, pārskata gadā pieauga par 24% (2008 .gadā: -3%) no 34 t līdz 42 t. Izšķīdušo neorganisko sāļu saturs notekūdeņos palika gandrīz nemainīgs – 118 t (2008. gadā: 116 t). Smago metālu emisijas notekūdeņos „Sika” uzņēmumos tiek uzraudzītas jau gadiem ilgi; un to lielumi visās vietās ir zem oficiāli atļautā līmeņa.