„Sika” ir uzticīgs ilgtspējīgas attīstības vadošajai idejai. Šī vadošā koncepcija apstiprina pašreizējās paaudzes vajadzību apmierināšanu, neriskējot ar to, ka nākamās paaudzes nespēs apmierināt savas vajadzības. Tā akcentē visaptverošo prasību, ko vadība un darbinieki iekļauj savā ikdienas darbībā. Tādējādi ekonomiskie, ekoloģiskie un sociālie aspekti izpaužas vēl ciešākā kontekstā.