Ilgtspējīga klientu apkalpošana

Plānojot ražošanu un sagatavojot grafikus, uzmanības centrs ir pārvietojies no ražotnei raksturīgajām operācijām uz holistisku dažādu iepirkumu, loģistikas un ražošanas stadiju aplūkošanu – tādu pieeju, kurā piegādātājus, ražotnes un klientus uzskata par vienotu tīklu. Šī attīstība ir izraisījusi nepieciešamību pēc „Sika” Piegādes centra struktūras koncepcijas.

Uz procesu orientētā organizatoriskā struktūra uzņēmumā „Sika” sniedzas cauri visiem uzņēmuma līmeņiem un tādējādi atspoguļo integrētu koncentrēšanos uz klientu grupām. Tajā pašā laikā decentralizētā mērķa un peļņas atbildība atspoguļo Grupas starptautisko orientāciju. Mērogu un ātras tirgus apkalpošanas mērķa sasniegšanai, jaunos iepirkumu, ražošanas un loģistikas procesus plāno globāli un ievieš reģionāli.

Reģionālie izplatīšanas centri ir viens no piemēriem, kas garantē ātrāku un efektīvāku tirgus apgādi, vienlaicīgi piesaistot mazāk kapitāla. Pirmais no šiem centriem apgādā Eiropas pircējus ar poliuretāna līmvielām no Frankfurtes, Vācijā.