Rūpīga pieeja drošai un veselīgai darba videi

Cilvēki ir mūsu vērtīgākais aktīvs, un viņu drošība, veselība un uzņēmuma labā slava ir būtiski mūsu panākumiem. Reglamentējošās normas, vadības rūpes, darbinieku iesaistīšanās, darbavietu un riska analīze, riska faktoru noteikšana un risku novēršana, mācības un izglītība ir galvenās „Sika” darba drošības un veselības programmas sastāvdaļa.

Reglamentējošās normas
„Sika” drošības un veselības normas ir spēkā visā organizācijā. Vietējās normas var papildināt globālās reglamentējošās prasības. Darbinieku drošība un veselība ir būtiska uzņēmuma vērtība. Strādāt droši nav tikai programma, bet gan darbu izpildes veids.

Vadības rūpes
Apzināmies, ka droša un veselībai nekaitīga darbavieta ir atkarīga no efektīvas vadības, lai nodrošinātu riska faktoru identificēšanu un efektīvu fizisku un administratīvu aizsardzības līdzekļu izveidošanu un uzturēšanu. „Sika” darbavietas drošības un veselības kultūra ir daļa no darbības rezultātu novērtēšanas procesa.

Darbinieku iesaistīšanās
Tiek sagaidīts, ka „Sika” personāls pārvērtīs drošību un veselību par uzņēmuma vērtību. Īpaši inspektori atbild par drošas darbavietas nodrošināšanu un pareizu agregātu, iekārtu un izejmateriālu izmantošanu.

Darbavietas un risku analīze
Atbildam par to, lai zinātu, kādas lietas vai vielas atrodas darbavietā, kas var negatīvi ietekmēt darbinieku veselību un drošību. Risku novērtējums palīdz noteikt, kas ir nepieciešams cilvēku drošībai. To regulāri organizē un veic ārējas apdrošināšanas sabiedrības, uzņēmuma organizētās operācijās un vietējās komandas.

Riska faktoru noteikšana un novēršana
Pārbaudes koncentrējas gan uz pastāvošajiem riska faktoriem, gan tiem kas var rasties izmaiņu dēļ, piemēram, jauna iekārta, procesi, materiāli, gan esošo procedūru pārskatīšanu. Nelaimes gadījumu izpētes mērķis ir identificēt un novērst riska faktorus. Katrā „Sika” uzņēmuma atrašanās vietā uzņēmums ir gatavs risināt ar neatliekamo medicīnisko palīdzību vai veselību saistītus jautājumus.

Mācības un izglītība
Drošu darba izpildi prasa no visiem „Sika” darbiniekiem. Vadītājiem jānodrošina, lai darbiniekiem būtu zināšanas par viņu izmantotajiem materiāliem un iekārtām, zināmajiem riska faktoriem un kā novērst/vadīt risku. Drošības un veselības jautājumus izskata arī mācībās un lekcijās darījumu pusdienās.