Resursu patēriņa optimizācija un izstrādājumu drošums

„Sika” misijas deklarācija raksturo to, kā mēs attiecamies pret saviem izstrādājumiem: „Mēs vēlamies būt atbildīgi par drošību un vidi visā vērtību ķēdē.” Atbilstoši šai misijas deklarācijai resursu patēriņa optimizācija un izstrādājumu drošums ir pastāvīgi procesi uzņēmumā un daļa ilgtspējīgas attīstības.

  • Izejmateriālu drošības specifikāciju pārbaude.
  • Pārdodamo izstrādājumu drošuma un ietekmes uz veselību apstākļu analīze un definēšana.
  • Pārdodamo izstrādājumu dizains, iepakojums un marķēšana.
  • Drošības un pārstrādes norādījumi klientiem.
  • Izstrādājumu monitorings.

Ilgtspējīgas attīstības koncepcija arvien vairāk ietekmē klientu vajadzības. Tādējādi ķēde noslēdzas, un vadošā ilgtspējīgas attīstības ideja kļūst par galveno izaicinājumu ekonomiski veiksmīgu izstrādājumu attīstībā.