Resursu patēriņa optimizācija un izstrādājumu drošums ir pastāvīgi procesi uzņēmumā un daļa ilgtspējīgas attīstības.

Atbildīgi izskatām visas prasības un pienākumus, kas noteikti attiecībā uz vielām, kādas izmantojam savos izstrādājumos.

Ieguldījumi drošībā un vides aizsardzībā / Energoefektivitāte / Emisija / Ūdens / Cietie atkritumi / Drošība

Holistiska pieeja aplūkojot dažādas iepirkumu, loģistikas un ražošanas stadijas / „Sika” Piegādes centra struktūras koncepcija

Reglamentējošās normas, vadības rūpes, darbinieku iesaistīšanās, darbavietu un riska analīze, riska faktoru noteikšana un risku novēršana, mācības un izglītība.