„Sika” uzņēmums ir uzticīgs ilgtspējīgas attīstības vadošajai idejai. Mūsu ilgtspējības iniciatīvas ir vērstas uz iekšējo organizāciju, kā arī uz apkārtējo vidi. Tās ir orientētas uz vairākām pasaulē valdošajām tendencēm, kas iekļauj ekonomisko, sociālo un ekoloģijas aspektu.

Ilgtspējīga attīstība „Sika” nav tikai mērķis, bet drīzāk process, kas aptver visu uzņēmumu. Tādēļ „Sika” pastāvīgi uzrauga savu darbību un rīcību attiecībā uz saistību ievērošanu, pastāvīgi meklējot veidus, kā pienācīgi uzlabot uzņēmuma labklājību, aizsargāt vidi un uzlabot cilvēku stāvokli, lai uzņēmums pienācīgi izpildītu savus pienākumus pret akcionāriem, konkurentiem, piegādātājiem un sabiedrību kopumā.