Šā gada februārī notikusi pāreja uz Sika Baltic jauno interneta mājas lapu. Tā izveidota saskaņā ar Sika korporatīvajos standartos noteikto vienoto stilu un uzbūves principiem.
Šobrīd mājas lapa ir tikai latviešu valodā, bet plānots 2013. gadā izveidot arī sadaļas igauņu un lietuviešu valodā. Pastāvīgi tiks papildināta arī informācija, kas pieejama latviešu valodā, ko turpmāk būs iespējams izdarīt ātrāk un ērtāk pateicoties jaunajiem interneta lapas satura pārvaldības rīkiem.