Atbalstām darbinieku attīstību, lai viņi varētu tikt galā ar augošajām prasībām saistībā ar uzņēmējdarbības procesa izmaiņām, mainīgo konkurentu un klientu uzvedību un augošajām klientu prasībām. Regulāri novērtējam savas profesionālās prasmes un spējas, un mums rūp godīgums un uzcītība.

Prasmes un spējas

„Sika” balstās uz darbiniekiem, kam ir vispusīgas funkcionālas un profesionālas prasmes un spējas.  Atbalstām vadības, funkcionālas un funkciju maiņas karjeras ceļus. Tehniskā un funkcionālā kompetence tiek novērtēta tāpat kā vadītāja un līdera prasmes. Komandas darbs, dalīšanās pieredzē un gatavība pastāvīgiem izaicinājumiem, mācīties un attīstīties visās profesionālisma jomās ir pamatā karjerai „Sika”, kas sniedz personisku apmierinātību.

Godīgums

Mūsu tiešo saskarsmi ar klientiem, piegādātājiem, konkurentiem, varas pārstāvjiem un sabiedrību nosaka ētikas normas. Atļaujam kļūdīties, bet nepieļaujam kompromisus attiecībā uz godīgumu un ētikas normām. „Sika” rūpējas par darbiniekiem, atbalstot godīgu, atklātu un cieņpilnu darba vidi.

Uzcītība

„Sika” rūp darbinieki, kuri uztver uzdevumus un atbildību kā personīgu iekšēju apņemšanos, bet ne vienkārši kā pienākumu vai nodevumu. Uzcītīgiem darbiniekiem ir svarīgi labās prakses piemēri, un viņi dara visu iespējamo, lai prasmes uzlabotu un lai sasniegtu augstākos darba izpildes standartus un ētisku uzvedību.

„Sika” gars

Mēs kopīgi svinam panākumus, ko veicina personības, kas balstās uz profesionālu kompetenci, aizrautību un godīgumu, aizrautīgās komandās, strādājot neatkarīgi no funkcijām, nacionalitātes un hierarhijas. Viņi rada vidi, kas nodrošina mūsu godkārīgo mērķu sasniegšanu. Ilggadēji „Sika” darbinieki to sauc par „Sika” garu.