Cilvēcisko panākumu perspektīva

Sika uzņēmuma jūs sastapsiet korporatīvo kultūru, kas balstīta uz vērtībām: partnerības drosmi, neatlaidību un inovācijām. Mēs sagaidām daudz, bet mums ir arī daudz ko piedāvāt: tas ir mūsu mērķis, lai atalgotu sniegumu un centību ne tikai ar kompensāciju saistībā ar darba rezultātiem un atbildību, kas papildināta ar sociālo drošību un valsts līmenim atbilstošu pensiju. Mēs par augstāko prioritāti izvirzām arī šādus aspektus:

Attīstības iespējas

Mūsu mērķis ir radīt iespējas talantu attīstībai. Kamēr mēs sagaidām, lai mūsu darbinieki sasniegtu nospraustos mērķus, mēs arī ievērojam elastību attiecībā uz darbavietu izveidi, starptautisku karjeras iespējām un komandas darbu kā būtiskiem elementi strādājot Sika grupā.

Individuālo atbildību

Visizteiktākās Sika darbinieku īpašības ir spēja veikt darbu ievērojot augstu sociālās kompetences līmeni: virzīt lietas uz priekšu, ievērot atšķirīgus viedokļus un saskaņot atbilstoši stratēģiskajiem mērķiem. Vai jūsu ambīcijas ir ne tikai darīt darbu, bet arī gūt rezultātus savlaicīgi? Tad Sika ir jums piemērota vieta.

Pragmatisku darba atmosfēru

Jūs tiecaties uz izcilību. Sika veicina tādas darbības vides attīstību, kurā darbinieki var attīstīties saskaņā ar savu profesionālo kvalifikāciju un personiskajām spējām - mēs tiecamies radīt atmosfēru, kurā inovācijas, veiktspēju un savstarpējā cieņa var attīstīties, kurā vide rosina personālu izpausties un paveikt tam uzticētos darbus.

Atvērtu komunicēšanos

Mēs esam apņēmušies pieņemt atvērtu, saprotamu un vienkāršu komunikāciju standartu. Sika organizatoriskā struktūra ir papildināta ar kooperatīvu vadības stilu, kas garantē kompetentu darbinieku līdzdalību lēmumu pieņemšanā.

Noturību un uzticamību

Sika nepārtraukti un veiksmīgi ir tikusi attīstīta un paplašināta. Stingrie pamatprincipi, kurus ieviesa Kaspars Vinklers un Dr. Fricis Šenkers, tika koncentrēti uz celmlauža un uzņēmējdarbības garu. Pat šodien drosme virzīties uz priekšu ar inovācijām tiek apvienota ar neatlaidību, lai nodrošinātu uzņēmumu attīstību atbilstoši ilglaicības apsvērumiem. Sika ir uzticīga nostājai nodrošināt ilgtspējīgu izaugsmi, lai ilgtermiņā saglabātu un radītu darbavietas.