„Sika” uztur Romualda Burkarda fondu, caur ko valstu organizācijas attīstības valstīs atbalsta sociālos un ekoloģiskos projektus:

- ēku un infrastruktūru projektus, lai nodrošinātu sociālās un ekoloģiskās vajadzības, piemēram, ūdens rezervuārus, notekūdeņu attīrīšanu;

- būvniecības personāla tehnisko izglītību;

- ekoloģiskos ūdens projektus, kas netieši saistīti ar „Sika” hidroizolācijas jomas darbības veidiem.

Izteikts mērķis ir pašpalīdzības veicināšana vietējā mērogā. Tādēļ vietējiem „Sika” uzņēmumiem jāpiesakās atbalstīt un sekot projektam līdz tā pabeigšanai kopā ar saviem vietējiem partneriem.