Pasaules Dabas fonda (GNF) tīkls, kurā tagad ir 55 partnerorganizācijas no 45 ezeru reģioniem, aizstāv dzeramā ūdens, ezeru un pārmitro zemju ilgtspējīgu attīstību un aizsardzību. ‘Dzīvos ezerus’ koordinē GNF, bezpeļņas fonds ar galveno biroju Radolfcellā (Radolfzell) pie Konstances (Constance) ezera Vācijā. Kopš 1998. gada šis tīkls veido dialogus starp privātām un sabiedriskām ūdens aizsardzībā ieinteresētām pusēm. Kopīgās intereses dara iespējamu vērtīgu prasmju, tehnoloģiju un pieredzes apmaiņu starp NVO un uzņēmumiem.