Atbildība globālā līmenī

Uzņēmumā „Sika” savas sponsorēšanas saistības uzskatām par ilgtermiņa sadarbību partnerības veidā, no kuras gūst labumu un kurā ieguldījumu sniedz abas puses. Ar sponsorēšanas darbību vēlamies sniegt noderīgu ieguldījumu sabiedrībā un vidē, kurā dzīvojam. Tādēļ „Sika” sponsorēšana pasaules mērogā robežojas ar sociāliem, izglītības un vides jautājumiem.

Romualda Burkarda (Romuald Burkard) fonds

Romualda Burkarda piemiņai 2005. gadā tika izveidots Romualda Burkarda fonds. Romualds Burkards pārstāvēja „Sika” dibinātāju Vinkleru (Winkler) ģimenes trešo paaudzi. Izmantojot šo fondu, valstu organizācijas attīstības valstīs atbalsta sociālos un ekoloģiskos projektus, lai veicinātu pašpalīdzību vietējā mērogā.

‘Dzīvie ezeri’

„Sika” atbalsta ‘Dzīvo ezeru’ (Living Lakes) tīklu, kas aizsargā ezerus visā pasaulē. Viens no galvenajiem izaicinājumiem nākotnē būs nodrošināt pietiekami daudz dzeramā ūdens pasaules iedzīvotājiem. ‘Dzīvo ezeru’ tīkla centieni vērsti uz planētas dabas resursu, galvenokārt ūdenstilpju, saglabāšanu un aizsardzību.

„Cīrihes (Zurich) Tehniskās augstskolas (ETH) fonds”

„Cīrihes ETH fonds” atbalsta pētījumus un izglītību Šveices Federālajā Tehniskajā augstskolā. Ar „Sika” sponsorēšanas palīdzību iespējams īstenot dažādus projektus, piemēram, Monte Rosa Hut (namiņš kalnos) būvniecība, kam ir izcila arhitektūra un celtniecības tehnoloģijas. Atbalsts tiek fokusēts uz ķīmijas, celtniecības materiālu un būvniecības pētniecības projektiem.