Sikas veiksmīgās pētniecības un attīstības galvenais elements ir stratēģiska koncentrēšanās uz skaidri definētām pamata kompetencēm. Tās ir: blīvēšana, līmēšana, amortizācija, pastiprināšana un nesošo konstrukciju aizsardzība būvniecībā un ražošanas rūpniecībā.

Blīvēšana
Blīvēšana samazina gāzu un šķidrumu plūsmu starp elementiem un salaidumiem, kā arī aizkavē siltuma vai aukstuma izplatīšanos. Milzīgi plakanie jumti, komplicētas tuneļa būves, nozīmīgi ūdens rezervuāri un elegantas fasādes pieprasa nodrošināt ilgstošu necaurlaidību pret vēja un lietus iedarbību, izturību pret temperatūru ietekmi, novecošanos un vibrācijām. Ar to tiek arī uzlabota telpu funkcionalitāte un komforts.

Līmēšana
Līmvielas paliekoši, elastīgi un droši saista dažādus materiālus. Izmantojot jaunus procesus, ar to sastiprina transportlīdzekļus, logus un pat daudzu tonnu smagas tilta betona detaļas. „Sika” līmēšanas tehnoloģijas palielina galaizstrādājumu drošumu un nodrošina lielāku dizaina brīvību. Turklāt to izmantošana uzlabo ražošanas procesu, samazinot ciklu ilgumu.

Amortizācija
Fiksētu un kustīgu priekšmetu amortizācija samazina visu viļņu garumu vibrāciju, kas samazina nesošo konstrukciju un dobumu atbalsošanos un trokšņa emisiju. Samazinās troksnis transportlīdzekļu iekšpusē, piemēram, automobiļu, autobusu vai kruīza kuģu, un būtiski palielinās komforts.

Pastiprināšana
Pastiprināšana uzlabo nesošo konstrukciju, uz kurām iedarbojas statiska vai dinamiska spriedze, slodzes izturību, sākot no viegliem logu rāmjiem līdz triecienizturīgiem automobiļu karkasiem un iespaidīgiem tiltiem. Pastiprinājuma risinājumi nostiprina esošās un uzlabo jaunas nesošās konstrukcijas.

Aizsardzība
Aizsardzība paildzina nesošo konstrukciju ilgizturību un saglabā jaunu un atjaunotu objektu stingrumu. „Sika” risinājumi garantē betona un tērauda konstrukciju ilgtspējīgu aizsardzību pret klimatiskajiem apstākļiem, ķīmisko vielu ietekmi, piesārņojumu un uguni.