Palīdzība nākotnes būvniecībā visā pasaulē

„Sika” izstrādā risinājumus, kas dara iespējamu uz nākotni orientētu augsta līmeņa būvniecību, optimizē klientu procesus un samazina izmaksas. Ar novatoriskiem produktiem radām nākotnes lietas. Efektīva izstrādājumu un pakalpojumu piegāde ar garantētu kvalitāti jebkur pasaulē ir galvenā panākumu atslēga, kas ļāvusi „Sika” grūtos tirgos sasniegt izaugsmes rādītājus, kas pārsniedz vidējos, kā arī mērķtiecīgi ieiet jaunos tirgos.

„Sika” būvniecības nozare aptver „Sika” klientu grupas – betona ražotājus, būvuzņēmējus un izplatītājus.