„Sika” pētniecības un attīstības stratēģija iekļauj centralizētus un necentralizētus komponentus, kas viens otru lieliski papildina. Centralizēti organizētā pētniecība nodarbojas ar ilgtermiņa pētniecības programmām, sniedz analītiskos pakalpojumus un nosaka visas „Sika” grupas pētniecības un attīstības vadību. Šie pienākumi ir koncentrēti filiālē „Sika Technology AG”. Otrs pētniecības un attīstības komponents ir izstrādājumu, risinājumu un izmantojuma veidu piemērošana reģioniem. Ar šo izaicinājumu nodarbojas tehnoloģiju centri Amerikā, Eiropā un Āzijā.

Ceļā no iedvesmojošas idejas līdz ieviešanai tirgū jaunie izstrādājumi iziet skaidri noteiktu septiņu pakāpju Izstrādājumu izveides procesu (PCP). Tādēļ izstrādājuma attīstībai atkārtoti jāatbilst ļoti stingriem iekšējiem un ārējiem rentabilitātes, vides, veselības un drošības standartiem. Izstrādājumu izveides procesa mērķi ir risku mazināšana, izmaksu samazinājums, laika saīsināšana līdz izstrādājuma nokļūšanai tirgū un nepārtraukta produktu attīstīšanas uzlabošana. Tā kā izstrādājumu izveides process ir ļoti svarīgs „Sika AG” spējai būt novatoriskam, uzņēmuma filiālēs visā pasaulē atbildīgajiem darbiniekiem regulāri māca šā procesa izmantošanu. Turklāt visiem „Sika” darbiniekiem ir pieejama interaktīvā mācību programma; tā tiek aktīvi izmantota un pievērš visu dalībnieku uzmanību „Sika” augstajiem standartiem.