„Sika” zīmols, nozīmē novatorismu, kvalitāti un apkalpošanu, un tas veido stabilu saikni starp uzņēmumu un klientiem visā pasaulē – gan lielos būvobjektos, gan būvmateriālu veikalos. Tomēr „Sika” zīmola patiesais spēks ir „Sika” darbinieku gatavībā attaisnot un pārspēt klientu, darījumu partneru un citu ieinteresēto pušu cerības. Zinām, ka spēcīgs zīmols nozīmē turētu solījumu. Mūsu mērķis ir nodrošināt ne tikai kvalitāti, novatorismu un apkalpošanu, bet arī radīt vērtību mūsu klientiem.

Kvalitāte

Līdztekus novatorismam un apkalpošanai viens no „Sika” zīmola identifikācijas pīlāriem ir kvalitāte. Tā caurstrāvo izstrādājumu pasauli, un vienlaikus tā ir apkalpošanas un gan uzņēmumā, gan ārpus tā notiekošo procesu mērs.

Inovācijas

„Sika” pētniecības un attīstības stratēģija iekļauj centralizētus un necentralizētus komponentus, kas viens otru lieliski papildina. Centralizēti organizētā pētniecība nodarbojas ar ilgtermiņa pētniecības programmām, sniedz analītiskos pakalpojumus un nosaka visas „Sika” grupas pētniecības un attīstības vadību.

Apkalpošana

Vienmēr un visur „Sika” kvalitāti un klientu apmierinātību uzskata par visu lietu mēru. Visā pasaulē būvlaukumos un rūpniecībā izmanto Grupas īpašās ķīmiskās vielas.