Globāla klātbūtne

Nevienā citā desmitgadē „Sika” neatklāja tik daudz jaunu uzņēmumu citās valstīs: tikai no 1990. līdz 1995. gadam tika izveidotas 16 jaunas filiāles. „Sika” nostiprināja savu klātbūtni, jo īpaši Āzijā, Austrumeiropā un Latīņamerikā. Neatkarīgi no tā 1990-tie gadi nebija viegla desmitgade. „Sika” cīnījās ar ekonomikas lejupslīdes fāzēm, kā arī ar mazu peļņu, kas bija saistīta ar sīvu konkurenci un pieaugošām izejmateriālu izmaksām. Risinājums tika panākts, atsakoties no mazāk ienesīgas uzņēmējdarbības, kas nebija pamatdarbība, piemēram, robotu būve, ko izmanto kanalizācijas līniju atjaunošanā. „Sika” pārtrauca arī ceļu būves materiālu ražošanu. Turklāt „Sika” gandrīz pārdeva savu izolējošo membrānu uzņēmējdarbību uzņēmumam „Sarna”.

Desmit gadus vēlāk tas pats „Sarna” kļuva par „Sika” grupas dalībnieku. „Sika” iegādājās šo Šveices uzņēmumu 2005. gadā. „Sika” pieredzēja savu visātrākās izaugsmes desmitgadi. Apgrozījums pieauga no 2 miljardiem franku līdz vairāk nekā 4,6 miljardiem franku, no tā nozīmīga daļa bija attiecināma uz 36 uzņēmumiem, kas tika iegādāti no 2000. līdz 2008. gadam. Tajā pašā laikposmā darbinieku skaits strauji pieauga no 8 000 līdz 13 000.

Kopš 2000. gada „Sika” apkopo savas galvenās kompetences jomas šādi: blīvēšana, līmēšana, amortizācija, pastiprināšana un aizsardzība. No jumta līdz grīdai „Sika” nolēma kļūt par tirgus līderi šajās tehnoloģijas jomās. „Sika” ViscoCrete, betona maisījums, kas tika laists tirgū 2000. gadā, kļuva par nozīmīgu pārdošanas balstu. „Sika” piedzīvoja uzplaukumu arī citās struktūrvienībās – 2006. gadā, kad apgrozījums bija vislielākais, tas pieauga par trešdaļu. „Sika AG”, kontrolakciju sabiedrība kopš 2002. gada, daudz ieguldījusi personālā un ražošanas jaudās un pārstrukturējusi visu vadības organizāciju.

Kopš 2006. gada visa tirgvedības un pārdošanas darbība tiek pastāvīgi veikta, izmatojot jaunās centralizētās uzņēmējdarbības struktūrvienības, kas paredzētas četrām svarīgākajām klientu grupām, „Izplatīšana”, „Būvuzņēmēji”, „Betons” un „Rūpniecība”. Desmitgades beigās arī „Sika” izjuta starptautiskās finanšu krīzes ierosinātā lejupslīdes virpuļa spēku. Neņemot vērā lejupslīdi, „Sika” tomēr gandrīz visur ir palielinājis tirgus daļu. Simtgadi uzņēmums „Sika” sagaida, labi sagatavojies nākotnei.