Krīzes vadība un jauna uzņēmējdarbība

Septiņdesmitie gadi ne visiem bija veiksmīgi. Ar milzīgu piepūli „Sika” pārvarēja grūtības, ko radīja smagā recesija no 1973.–1976. gadam. Tomēr krīzes gadi nostiprināja „Sika” garu. Šis cīņā aicinošais sauklis, ko lieto vēl šodien, izveidojās šajā laikā. Tas nozīmē darbinieku solidāru attieksmi un optimismu saistībā ar uzņēmumu. Piemēram, krīzes vidū „Sika” personāls Šveicē piekrita algas samazinājumam. Tā tika palielināta no jauna, tiklīdz „Sika” spēja ekonomiski atgūties desmitgades otrajā pusē. Izstrādājums, kas bija jau izveidots 1968. gadā, bet līdz šim aizņēma tikai pieticīgu apgrozījuma daļu, tagad kļuva par vislabāk pārdoto: vienkomponenta elastīga poliuretāna līmviela Sikaflex.

Ar daudzpusīgo līmvielu Sikaflex 1980. gadā „Sika” atklāja jaunu uzņēmējdarbības jomu: automobiļu rūpniecību. Šajā procesā „Sika” atteicās no savas tradicionālās koncentrēšanās uz celtniecību. Dažādošana bija paredzēta, lai palielinātu pretošanās spēju ekonomikas cikliem. Tāds pats mērķis bija mūsu klātbūtnes paplašināšanai pasaulē. Pārņemot „Lechler Chemie” Štutgartē (Stuttgart), „Sika” palielināja darbinieku skaitu no 3000 līdz 4000. Uzņēmums beidzot bija ielicis pietiekamus pamatus saskaņotam mēģinājumam turpmāk attīstīt Vācijas tirgu. Tomēr bija nepieciešami daudzi gadi, pirms jaunais uzņēmums turpināja izaugsmes ceļu pēc šīs riskantās integrācijas apgūšanas. Desmitgades otrajā pusē vairums industriālo valstu piedzīvoja ekonomikas uzplaukumu. Arī „Sika” guva no tā labumu, pārsniedzot viena miljarda franku apgrozījuma slieksni 1989. gadā.