2010. gadā „Sika” svinēja savu 100. dibināšanas gadadienu. Novatorisku izstrādājumu un risinājumu attīstīšana un konsekvence attieksmē pret visām ieinteresētajām pusēm ļāvusi uzņēmumam „Sika” pilnveidoties sava pirmā gadsimta laikā. Pašlaik atrodamies vairāk nekā 70 valstīs, un nodarbināto skaits ir virs 12 000.

Ilgtspējīgas attīstības principiem „Sika” ir izšķiroša nozīme, jo tie atbilst mūsdienu un nākotnes izaicinājumiem. Šos izaicinājumus veido valdošās tendences, piemēram, ūdens apsaimniekošana, enerģijas konservēšana vai klimata aizsardzība, kas kopā nosaka nākotnes ekonomikas apstākļus uz izaugsmi.

Uzņēmējdarbības panākumi ir atkarīgi no gudru risinājumu piemērošanas šīm valdošajām tendencēm.