SikaGrout®-318

SikaGrout®-318 ir lietošanai sagatavota cementa bāzes vienkomponenta plūstoša lejamā java ar mazu rukumu, kas izplešas.
SikaGrout®-318 izpilda R4 klases prasības atbilstoši standartam EN1504-3.

 • Vienkārši iestrādājama (lietošanai gatavs pulverveida produkts)
 • Vienkārši samaisīt, tikai pievienojot ūdeni
 • Minimālais slāņa biezums 25 mm, maksimālais – 80 mm.
 • R4 klases produkts saskaņā ar standartu EN 1504-3
 • Iespējams regulēt konsistenci
 • Ar ļoti labu plūstamību
 • Straujš stiprības pieaugums,
 • Augsta galīgā stiprība
 • Ar rukumu kompensējošām īpašībām (gan plastiskajā, tā arī cietēšanas laikā)
 • Neizraisa koroziju
 • Ugunsizturības klase A1