Sikadur®-42 HE

3-part, high performance epoxy grouting system

Sikadur®-42 HE is a three-component, high performance, high precision, moisture tolerant, epoxy grouting system. For use at temperatures between +5 °C and +30 °C.

  • Augsta agrīnā stiprība un ātra sacietēšana
  • Iespējams iestrādāt arī pazeminātās temperatūrās
  • Samaisīšanai sagatavoti, iepriekšēji dozētu komponentu komplekts